Amb la finalitat de poder seguir ampliant la nostra oferta educativa, el curs 23/24 inicia el Reforç Escolar per a Primària i ESO.

Dirigit a tots aquells nens i nenes que tenen alguna dificultat en l’aprenentatge de les assignatures escolars, que necessiten reforçar algun concepte o preparar-se per els exàmens de l’escola.