YOUNG CHILDREN

En aquesta etapa volem que l’alumne senti curiositat per l’anglès, es diverteixi i gaudeixi aprenent. Classes lúdiques i divertides, on aprendran les primeres paraules i estructures bàsiques de l’anglès a través de jocs, cançons, contes i dinàmiques personalitzades.

CHILDREN

En aquesta etapa l’alumne comença a fer servir el vocabulari i les estructures gramaticals explicades d’una manera més autònoma, treballant les quatre habilitats de l’idioma com són l’expressió escrita, la comprensió lectora i la comprensió i l’expressió oral. Totes les activitats seguiran una metodologia lúdica i dinàmica i es respectarà el ritme d’aprenentatge de cada alumne. És en aquesta etapa on comença la preparació per als exàmens de certificats internacionals (Cambridge YLE)

TEENS

Amb una metodologia pràctica, eficient i motivadora, s’orienta l’alumne a desenvolupar-se en un món global i adquirir prou confiança per comunicar-se amb fluïdesa i fer servir totes les eines lingüístiques que se li proporcionen.

En aquesta etapa, els alumnes continuen preparant-se per als certificats de Cambridge (Cambridge A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced i C2 Proficiency).

ADULTS

L’objectiu principal d’aquesta etapa és l’ensenyament de l’anglès i fomentar-ne l’ús instrumental. D’aquesta manera, l’ensenyament està enfocat a l’aprenentatge dinàmic amb l’objectiu de desenvolupar a cada alumne les habilitats necessàries per al maneig pràctic de l’idioma. Millorar les destreses de l’idioma o bé iniciar-se a l’aprenentatge del mateix, adaptant cadascuna de les classes a les necessitats individuals de l’alumne. Durant aquesta etapa, també hi ha cursos preparatoris per poder obtenir els certificats de Cambridge (Cambridge A2 Key, B1 Preliminary, B2 First , C1 Advanced i C2 Proficiency).

IN COMPANY & ONE-TO-ONE

L’objectiu principal d’aquesta etapa és l’ensenyament de l’anglès i fomentar-ne l’ús instrumental. D’aquesta manera, l’ensenyament està enfocat a l’aprenentatge dinàmic amb l’objectiu de desenvolupar a cada alumne les habilitats necessàries per al maneig pràctic de l’idioma. Millorar les destreses de l’idioma o bé iniciar-se a l’aprenentatge del mateix, adaptant cadascuna de les classes a les necessitats individuals de l’alumne. Durant aquesta etapa, també hi ha cursos preparatoris per poder obtenir els certificats de Cambridge (Cambridge A2 Key, B1 Preliminary, B2 First , C1 Advanced i C2 Proficiency).

La formació dels empleats és imprescindible a qualsevol empresa. Per això, un bon nivell d’anglès dels treballadors és necessari per a l’èxit professional i personal.

La formació d’anglès per a empreses s’adapta a les necessitats dels empleats i l’objectiu de la companyia.

Oh my English! Ofereix classes one-to-one en què els empleats desenvoluparan el 100% de les seves capacitats. Aquesta formació pot ser presencial i online, facilitant així l’adaptació als horaris.

Les classes grupals d’anglès per a treballadors són una opció molt bona per assolir un objectiu conjunt. Són perfectes per a equips comercials, grups de treball o atenció al client.

Saber el nivell d’anglès dels empleats és fonamental abans de fer una formació. Cada empleat serà avaluat individualment de totes les competències del idioma per determinar el punt de partida de cada curs.

ONLINE

Oh my English! Ofereix la possibilitat d´aprendre anglès des de casa. Classes d’anglès dissenyades especialment per a l’alumne on es treballen totes les habilitats de l’idioma, còmodament des de casa. Les classes s’adapten al nivell de l’alumne, a la seva disponibilitat i estan orientades a complir els seus objectius. Les sessions en línia tenen una durada de 45 minuts.